Connectie
Meditatie
Stilte
Spontaniteit
is dichterbij dan je denkt!
Authenticiteit
Vrijheid
Het denken schept afstand van wie je werkelijk bent. Het durven loslaten van de identificatie met je denken brengt je bij jezelf. Je echtheid. Je vol-ledigheid. 
Balans
Visie
   7 - 11  SEPTEMBER
   5 - 10 OKTOBER
  19 -23 OKTOBER
    2 - 6  NOVEMBER
    7 - 11  DECEMBER
vrouw sola zee rots vierkant.jpg
vrouw sola meditatie vierkant.jpg
voel me lekker vierkant.jpg
stony balance vierkant.jpg
man bril vierkant.jpg
man solo berg vierkant.jpg
man solo zee.jpg
high five vierkant.jpg