Connectie
Meditatie
Stilte
Spontaniteit
is dichterbij dan je denkt!
Authenticiteit
Vrijheid
Het denken schept afstand van wie je werkelijk bent. Het durven loslaten van de identificatie met je denken brengt je bij jezelf. Je echtheid. Je vol-ledigheid. 
Balans
Visie

www.mahimnerootcamps.com: Bellniuprojects S.l. - Barcelona - Spanje. Copyrights 2019 reserved - info@mahimnerootcamps.com