Water copia.JPG

Je subtiele zijn ervaren

is van een totaal andere orde

dan je zintuigelijke waarneming.