top of page

COOKIESBELEID

 

BELLNIUPROJECTS, S.L., eigenaar van deze website, gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor verschillende doeleinden. BELLNIUPROJECTS, S.L. maakt gebruik van cookies om te voldoen aan de wettelijke vereisten van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI).

 

Het doel van dit Cookiebeleid is om u op een duidelijke, nauwkeurige en volledige manier te informeren over de cookies die we gebruiken, de informatie die we hiermee verzamelen en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt zoals vastgelegd in artikel 22.2 van de LSSI.

 

1. WAT ZIJN COOKIES EN WAT IS HUN DOEL?

Een “cookie” is een bestand dat op de computer, tablet, smartphone of enig ander apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen, met als doel informatie over het gebruik van de Website door de gebruiker te verzamelen en op te slaan (artikel 22.2 LSSI).

 

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK?

De cookies die op de website worden gebruikt, worden verwerkt door BELLNIUPROJECTS, S.L. of derden met hun doeleinden en bewaartermijn, vastgelegd in het vierde deel van dit cookiebeleid.

 

3. WELKE SOORT COOKIES BESTAAN ER?

Hieronder vindt u een classificatie van de cookies die bestaan ​​en kunnen worden gebruikt op onze Website, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat dezelfde cookie in meer dan één categorie kan worden opgenomen.

3.1  Volgens de entiteit die ze beheert

 

  • Eigen cookies: cookies die vanaf onze eigen computers of domeinen naar uw computer worden gestuurd en van waaruit wij de dienst verlenen die u bij ons aanvraagt.

 

  • Cookies van derden: cookies die naar uw computer worden verzonden vanaf een computer of domein dat niet door ons wordt beheerd, maar door een andere samenwerkende entiteit.

 

3.2  Afhankelijk van de tijdsduur blijven ze actief

 

  • Sessiecookies: zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang krijgt tot een webpagina. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen interessant is om te bewaren voor het leveren van de door de gebruiker gevraagde dienst bij een eenmalige gelegenheid (bijvoorbeeld een lijst met gekochte producten) en verdwijnen wanneer de sessie eindigt.

 

  • Permanente cookies: zijn cookies waarbij de gegevens in de terminal blijven opgeslagen en toegankelijk en verwerkt kunnen worden gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

 

3.3   Volgens het doel

 

  • Technische cookies: zijn cookies die navigatie door de website mogelijk maken, inclusief de cookies die worden gebruikt om de website te beheren en de functies en diensten ervan mogelijk te maken (bijvoorbeeld: verkeer en datacommunicatie controleren, de sessie identificeren, toegang krijgen tot delen met beperkte toegang, de elementen onthouden die deel uitmaken van een bestellen, het aankoopproces van een bestelling uitvoeren, de betaling beheren, enz.). Deze cookies zijn vrijgesteld van de naleving van de verplichtingen vastgelegd in artikel 22.2 van de LSSI wanneer ze het mogelijk maken de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Als deze cookies echter worden gebruikt voor niet-vrijgestelde doeleinden, zijn ze onderworpen aan deze verplichtingen.

 

  • Personalisatiecookies: dit zijn cookies waarmee u informatie kunt onthouden, zodat u toegang krijgt tot de Website met bepaalde kenmerken die uw ervaring kunnen onderscheiden van die van andere gebruikers (bijvoorbeeld: de taal, het aantal resultaten dat wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoeken, het uiterlijk of de inhoud van de dienst, afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de dienst of de regio van waaruit de gebruiker toegang krijgt tot de dienst, enz.). Als het de gebruiker zelf is die deze kenmerken kiest (bijvoorbeeld door de taal van de website te selecteren door op het bijbehorende vlagpictogram te klikken), zijn cookies vrijgesteld van de verplichtingen van artikel 22.2 van de LSSI, aangezien ze worden beschouwd als een uitdrukkelijk gevraagde dienst. door de gebruiker, zolang de cookies voldoen aan het geselecteerde doel.

 

  • Analyse- of meetcookies: dit zijn cookies waarmee de persoon die ervoor verantwoordelijk is het gedrag van gebruikers kan monitoren en analyseren, inclusief de kwantificering van de impact van advertenties. De informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de website te meten om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van gebruikersgebruiksgegevens.

 

  • Gedragsadvertentiecookies: zijn cookies die informatie opslaan over het gedrag van gebruikers, verkregen door voortdurende observatie van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan advertenties weer te geven.

 

 

4.  WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE?

 

BELLNIUPROJECTS, S.L. gebruikt de volgende cookies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  HOE LANG BEWAREN WE DE INFORMATIE?

 

In overeenstemming met art. 13.2 van Verordening (EU) 2016/679 bewaren wij de via cookies verzamelde informatie gedurende de tijd die essentieel is om de in elke cookie aangegeven doeleinden te verwezenlijken.

Met betrekking tot cookies van derden kunnen de bewaartermijnen worden geraadpleegd in hun respectieve Privacy- en Cookiebeleid dat in de bovenstaande tabel verschijnt.

 

6. HOE COOKIES CONFIGUREREN OF UITSCHAKELEN?

 

De legitimatie van BELLNIUPROJECTS, S.L. Het gebruik van cookies is gebaseerd op de uitdrukkelijk gevraagde toestemming, in overeenstemming met artikel 6.1.a) van Verordening (EU) 2016/679.

 

De toestemming die u ons heeft gegeven is van toepassing op de cookies op deze Website en op de websites van derde partijen waarmee wij samenwerken, gespecificeerd in de paragraaf “Welke cookies gebruiken wij op onze website?” van dit beleid.

 

Houd er rekening mee dat u uw toestemming op elk moment kunt wijzigen of intrekken via de banner onderaan onze website (Uw toestemming beheren).

 

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies beperken, blokkeren of verwijderen door de opties van uw internetbrowser te configureren:

 

 

 

7. EXTRA INFORMATIE

 

Voor alle vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming kunt u ons privacybeleid raadplegen.

 

Dit Cookiebeleid voldoet aan de richtlijnen opgesteld door het Europees Comité voor Gegevensbescherming, aangepast aan de AEPD Cookies Gids, en kan indien nodig worden gewijzigd om het aan te passen aan de huidige wetgeving op een bepaald moment of aan elke variatie cookies die op de Website worden gebruikt. Daarom raden wij u aan dit beleid elke keer dat u onze website bezoekt te lezen, zodat u op de hoogte blijft van hoe en waarom wij cookies gebruiken.

GEBRUIKTE COOKIES BNP.jpg
bottom of page